Breakfast Menu

September 27, 2016

Nasu Agebitashi  茄子の揚げびたし $3.00

Nasu Agebitashi

Saba miso Teishoku 鯖みそ定食 $9.00

Saba miso Teishoku

Breakfast Menu

September 14, 2016

Sausage & Egg (ソーセージ&エッグ) $9.00
with 3 kinds of Mini Okazu $3.00 and Nori $0.50
日替わりおかず3種($3.00)と のり($0.50)のセット

Breakfast Menu


Breakfast Menu

page top